Fondi tutvustus

Kultuuri- ja Kunstifond WhiteDove.Art eesmärk on tutvustada Eesti kunsti ja kultuuri maailmas. Fond keskendub oma tegevustes kultuuridiplomaatiale, Eesti kultuuri kandepinna laiendamisele ja kultuuri kui kapitali väärtustamisele. Fond aitab luua uut kunsti, ühendab loomingulisi, kultuurihuvilisi inimesi ja ettevõtjaid, vahendab ideid ning kutsub ellu heategevuslikke, haridus- ja kultuuriprojekte. Fond väärtustab kestlikku eluviisi, humanismi ja rahu maailmas.

Fondi asutajad

Heikki Reidla

Kadri Visnap

Rene Össo

Egge Kulbok-Lattik

Jaak Visnap

Atko Januson

Peakontor Fahles