0,00 

Naiivkunsti depoo

Kihnu Naiivikunstikeskus on vanasse tuletõrjedepoosse rajatav kunsti- ja loomekeskus. Esialgu saab sellest vabaõhugalerii, edaspidi rajatakse projekti raames keskusesse näitusepind.

Naiivkunstikeskus lisab saarele väärtust – seal hakkavad toimuma laagrid, kursused ja töötoad. Edaspidi täidab see olulise tühimiku saare turistide teel.